Työväen Arkisto 362.86
Sosialidemokraattiset naisjärjestöt
Liittokokouspöytäkirjat

Painetut kokousasiakirjat on skannattu ja tekstit tunnistettu automaattisesti ohjelman avulla ja tallennettu pdf-tiedostoiksi. Teksteihin tulee suhtautua tämän vuoksi varauksella - virheitä esiintyy. Alkuperäiset sidokset on luettevissa Työväen Arkiston tutkijasalissa. Pöytäkirjasidos saattaa koostua yhdestä tai useammasta asiakirjasta, joilla kullakin on oma sivunumerointi. Linkkien sivunumerointi viittaa skannattuihin sivuihin.
Kokouksista 1900-1929 tekstit ovat oikoluettua html-tekstiä.

Sos.dem. Naisliitto
1900 1902 1905
1909 1911 1913
1919 1921 1926
1929

1932
Sivut 1-63,, Alustukset
1935
Sivut 1-37, Alustukset
1938
Sivut 1-51, Alustukset
1941
Sivut 1-37, Alustukset
1944
Sivut 1-39, Alustukset: 1-74, 75-124
1947
Sivut 1-63, Alustukset: 1-73, 74-132
1950
Sivut 1-45, Alustukset
1953
Sivut 1-47, Alustukset
1956
Sivut 1-51, Alustukset
1959
Sivut 1-110, Alustukset
1962
Sivut 1-69, Alustukset
1965
Sivut 1-85, Alustukset
1968
Sivut 1-52, Alustukset

Sosialidemokraattiset Naiset
1979
Sivut 1-70


Sos.-dem. Naisten Keskusliitto
1960
Sivut 1-65, Alustukset
1963
Sivut 1-81
1966
Sivut 1-50, Esitykset
1969
Sivut 1-54, Esitykset
1972
Sivut 1-56, Esitykset
1975
Sivut 1-76, Esitykset