Työväen Arkisto 331.88
Suomen Ammattijärjestö 1960 (SAJ II)
Liittokokouspöytäkirjat

Painetut kokousasiakirjat on skannattu ja tekstit tunnistettu automaattisesti ohjelman avulla ja tallennettu pdf-tiedostoiksi. Teksteihin tulee suhtautua tämän vuoksi varauksella - virheitä esiintyy. Alkuperäiset sidokset on luettevissa Työväen Arkiston tutkijasalissa. Pöytäkirjasidos saattaa koostua yhdestä tai useammasta asiakirjasta, joilla kullakin on oma sivunumerointi. Linkkien sivunumerointi viittaa skannattuihin sivuihin.

1960
Sisällys, Sivut 1-78
1964
Sisällys, Sivut 1-116, 117-212, 213-311
1968
Sisällys, Sivut 1-169

Toimintakertomus 1971-1972