TYÖVÄEN ARKISTO

Olemme Suomen vanhin kansanliikearkisto

Keräämme, järjestämme ja talletamme sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja kansanliikkeiden asiakirjallista kulttuuriperintöä.

Tarjoamme kaikille kiinnostuneille tutkittavaksi historiallisia aineistoja niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yhteisöiltäkin paikallistasolta aina valtakunnalliselle ja kansainvälisellekin tasolle. Poliitikot, kulttuurivaikuttajat, puolueet, poliittiset järjestöt, ammattiyhdistysliike, työväenperinne ja suomalaisen järjestöelämän koko kirjo kuluttajaliikkeestä sosiaalialan ja kulttuurialan järjestöihin on edustettuna. Muistitietokokoelmiin on talletettu henkilöiden kertomuksista omasta elämästään ja kuinka he ovat sen kokeneet.

Työväen Arkistolla on lisäksi laaja kokoelma julisteita, valokuvia, videoita ja äänitteitä.

Lisätietoa Työväen Arkistosta

Arkiston historiasta
[ PDF 49Mt ]

Työväen Arkiston Säätiö
[ PDF 212kt ]

Toimintakertomus
[ PDF 32Mt ]

Säilytyspoliittinen ohjelma
[ PDF 216kt ]