Muistitiedon lähteillä

Arkistomme yhteydessä toimiva Työväen Muistitietotoimikunta kerää ja tallentaa muisti- ja kertomatietoa, sekä palvelee muistitiedon kysyjiä. Kokoelman muistelmat ja haastattelut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yksittäisen ihmisen maailmankuvaa; miten työntekijä on kokenut työväen yhteisöllisyyden.

Työväen Muistitietotoimikunta on Työväen Arkiston yhteydessä toimiva muisti- ja kertomatietoa kokoava arkisto. Toimikunta perustettiin vuonna 1960 Työväen Sivistysliiton alaiseksi perinneryhmäksi. Perustajina oli tutkijoita, työväen toimihenkilöitä, työnantajien edustaja sekä pankinjohtaja Mauno Koivisto. Tavoitteena oli kerätä virallisen opetus- ja arkistolaitoksen torjumaa tietoa vuoden 1918 kansalaissodasta sekä työväen henkisestä perinteestä ja kulttuurista.

Toimikunnan kertoma-aineisto on työväen sisäisen yhteenkuuluvuuden lähtökohdasta kirjoitettua, useimmiten poliittisesti aktiivisten ihmisten elämäkertamuistelmia ja haastatteluita. Kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella lähemmin yksittäisten henkilöiden maailmankuvaa; mitä he ovat kokeneet ja mitä suomalainen työväen yhteisöllisyys on ollut. Työväen Muistitietotoimikunta pyrkii olemaan ns. tavallisen ihmisen arjen sekä vallankäytön kertomatietoa kokoava muistitietoarkisto.

Kokoelman tiedollisen ytimen muodostaa muistitietosidoksiksi järjestetyt n. 10.000 muistitietokeräelmää, joita täydentää liitekansioiksi järjestetty muu kirjallinen aineisto. Suurin yksittäinen aihekokoelma on kansalaissodan hävinneen punaisen puolen vuosien 1917-1918 muistot. Se on ainutlaatuinen kuvaus sodan hävinneen osapuolen kohtalosta. Muistitietotoimikunnan kokoelmat ovat tutkimuskäyttöä varten kaikille avoimet.