Berättelsesamlingar

Työväen Muistitietotoimikunta samling omfattar minnen, intervjuer och ljudinspelningar. Materialet med minnen är inbundet och annat skrivet material organiserat i bilagsmappar. Digitaliserade ljudinspelningar kan kunderna lyssna på i Arbetararkivet.

Ämnesområden som kan urskiljas i det mångsidiga materialet är brytningstider i Finlands historia från utvecklingen mot självständighet och krigsåren till depressionen under 1990-talet. Arbetslivet behandlar yrkesminnen inom industri- och servicesektorn, samt funktionärers minnen. Andra teman är till exempel hågkomster från partiarbetet, arbetarnas drama- och idrottsverksamhet, den kooperativa verksamheten, socialdemokratiska kvinno- och idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen samt vardag och miljö.

Samlingarna används i huvudsak av forskare, lokalhistoriker, författare, manusförfattare och släktforskare. Samlingarna erbjuder möjlighet att granska brytningsskeden, folklore och hur världsbilden har förändrats under tidigare årtionden. Berättelsematerialet har använts i sju antologier i serien Suomen työväen henkinen perinne.