Kertomakokoelmat

Toimikunnan kokoelma sisältää muistelmia, haastatteluita ja äänitteitä. Muistitietoaineisto on järjestetty muistitietosidoksiksi ja muu kirjallinen aineisto liitekansioiksi. Digitoidut äänitteet ovat asiakkaiden kuunneltavissa Työväen Arkistossa.

Monipuolisesta aineistosta sisällöllisesti erottuvia aihepiirejä ovat Suomen historian murrosajat itsenäistymisestä ja sotavuosista 1990-luvun lamavuosiin. Työelämää käsittelevät ammattimuistelmat teollisuuden- ja palvelualoilta, sekä toimitsijamuistelmat. Muita teemoja ovat esimerkiksi puoluemuistelmat, työväen näyttämö- ja urheilutoiminta, osuustoiminta, sosialidemokraattinen nais- ja urheiluliike, ay-liike sekä arki ja ympäristö.

Kokoelmia käyttävät pääosin tutkijat, paikallishistorioitsijat, kirjailijat, käsikirjoittajat ja sukututkijat. Kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella menneiden vuosikymmenien murrostapahtumia, kansanperinnettä ja maailmankuvan muutosta. Kertoma-aineistosta on toimitettu seitsemän antologiaa Suomen työväen henkinen perinne -sarjassa.