Muistitiedon vuosikymmenet

Työväen Muistitietokunnan perustamiseen vuonna 1960 vaikutti polttava tarve koota kertomatietoa kansalaissodan hävinneen osapuolen kohtaloista.

Vuosikymmenten aikana toimikunta on toteuttanut lukuisia eri aiheisia muistitietokeruita. 2000-luvun keruista mainittakoon elinympäristöä ja luontosuhdetta käsitellyt ”Ympäristön kasvot”, iltamaperinteeseen keskittynyt ”Elämäni iltamat” ja lomakokemuksia koonnut ”Unohtumaton loma”.

Muistitietokeruut vuodesta 1960:

1960-1964 Suomen työväestön vaiheita 1880-1918, elämää Helsingissä
”Työ tehty kourin jäntevin”

1965-1966 Suomen työväestön vaiheita 1880-1918 sekä erityisesti 1905-1907
Osuustoimintamuistot

1967-1968 Suomen työväestön vaiheita 1880-1918 sekä ajanjakso 1905-1907

1969 ”Tasavallan ensimmäinen vuosikymmen” 1919-1929 sekä 1905-1918

1970 ”Tasavallan toinen vuosikymmen” 1929-1939 sekä ajanjaksot 1880-1929

1971-1972 Ajanjaksot 1919-1929, 1929-1939
Työväen sivistysliikkeen muistoja

1973 Ajanjaksot 1919-1929, 1929-1939 sekä 1940-luku ja sotien välinen aika

1974-1975 Ajanjaksot 1919-1929, 1929-1939, sotien välinen aika,
1940-luku 1930- luvun alkuvuodet: ristiriitojen kausi

1976 Synkät vuodet 1939-1945 sekä ajanjaksot 1919-1929, 1929-1939

1977-1978 Synkät vuodet 1939-1945 sekä ajanjaksot 1919-1929, 1929-1939
Näyttämömuistot

1979-1980 Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929-1939, 1939-1945
Vakuutusmuistot

1981 Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929-1939, 1939-1945
Elämänkerralliset muistelmat

1982 Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929-1939, 1939-1945
Muistelmat Suomenlinnan vankileiriltä, Metsäkaartilaismuistelmat, Työläislasten leikeistä
Työväentalokulttuuri

1983 Sodan jälkeen 1944- ajanjaksot 1939-1945

1984 Elämäni kertomus sekä sodan jälkeen 1944-

1985 ”Työ ja liike elämässäni”
Sarja I: Kaskut, vitsit, jutut ja tarinat
Sarja II: Elämänkerralliset muistelmat ja haastattelut

1986 Elämäni kertomus: ”Muutosten vuosikymmenet – muistot talteen”

1987 ”Yleislakosta hajaannukseen”

1988 Vuoden 1918 muistitieto ja perinne

1989 Järjestö elämässäni
E-liike

1990-1991 ”Säännöstelytaloudesta kulutusyhteiskuntaan”

1992-1993 Työläisnuorison toiminta sodan jälkeen
Työväen huvitoiminta, Sosialidemokraattisten naisten muistot

1994-1995 Muukalaisuus Suomessa – muistitietoja vierasmaalaisuudesta

1995 ”Pankki palvelijana ja herrana”
Muistelmia työväen pankkitoiminnasta
1960-luvulta STS-pankkiin

1996 ”Ken sen koulun kävi”. Työväen sivistysoppilaitokset muistoissani

1996-1998 ”Tiedon Lähteillä”. Työväenliikkeen pääopistojen vuosikurssilaismuistelmat
(Yhteistyössä: Kiljavan-, Sirola-, Voionmaan opisto ja Työväen Akatemia)

1999 ”Muutoksen porteilla” (juhlakeruu)
1960- ja 1970-lukujen yhteisöllisistä kokemuksista; Työpaikka ja mielipidemaailma

2000-2002 ”Aatteen ammattilaiset”. Sos.-dem. toimittajamuistot

2001 ”Me hyvinvoinnin ammattilaiset”.
Kunta-alan ammattiyhdistystoiminnan muistelmat (yhteisprojekti KTV:n kanssa)

2002 ”Elämäni iltamat” (yhteistyö: EKL:n kanssa)

2003 ”Ympäristön kasvot”
Miten oma lähiympäristöni on muuttunut elinaikanani

2010-2011 ”Unohtumaton loma”
Loma työn vastapainona