Muistitietokeruut

Muistitietokeruut vuodesta 1960:

1960–1964  –  “Työ tehty kourin jäntevin” Suomen työväestön vaiheita 1880-1918

1965–1968  –  ”Mitä muistat vuosilta 1917–1918”

1965–1966  –  Suomen työväestön vaiheita 1880–1918 sekä erityisesti 1905–1907

1965  –  Osuustoimintamuistot

1967–1968  –  Suomen työväestön vaiheita 1880–1918 sekä ajanjakso 1905–1907

1969  –  “Tasavallan ensimmäinen vuosikymmen” 1919–1929 sekä 1905–1918

1970  –  “Tasavallan toinen vuosikymmen” 1929–1939 sekä ajanjaksot 1880–1929

1971–1972  –  Ajanjaksot 1919–1929, 1929–1939

1971  –  Työväen sivistysliikkeen muistoja

1973  –  Ajanjaksot 1919–1929, 1929–1939 sekä 1940-luku ja sotien välinen aika

1974–1975  –  Ajanjaksot 1919–1929, 1929–1939, sotien välinen aika, 1940-luku 1930- luvun alkuvuodet: ristiriitojen kausi

1976  –  Synkät vuodet 1939–1945 sekä ajanjaksot 1919–1929, 1929–1939

1977–1978  –  Synkät vuodet 1939–1945 sekä ajanjaksot 1919–1929, 1929–1939

1978  –  Näyttämömuistot

1979–1980  –  Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929–1939, 1939–1945, Vakuutusmuistot

1981  –  Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929–1939, 1939–1945

1982  –  Sodan jälkeen 1944- sekä ajanjaksot 1929–1939, 1939–1945

1982  –  Muistelmat Suomenlinnan vankileiriltä, Metsäkaartilaismuistelmat, Työläislasten leikeistä, Työväentalokulttuuri

1983  –  Sodan jälkeen 1944- ajanjaksot 1939–1945

1984  –  Elämäni kertomus sekä sodan jälkeen 1944-

1985  –  “Työ ja liike elämässäni” – Sarja I: Kaskut, vitsit, jutut ja tarinat, Sarja II: Elämänkerralliset muistelmat ja haastattelut

1986  –  Elämäni kertomus: “Muutosten vuosikymmenet – muistot talteen”

1987  –  “Yleislakosta hajaannukseen”

1988  –  Vuoden 1918 muistitieto ja perinne

1989  –  Järjestö elämässäni, E-liike

1990–1991  –  “Säännöstelytaloudesta kulutusyhteiskuntaan”

1992–1993  –  Työläisnuorison toiminta sodan jälkeen. Työväen huvitoiminta, Sosialidemokraattisten naisten muistot

1994–1995  –  Muukalaisuus Suomessa – muistitietoja vierasmaalaisuudesta

1995  –  “Pankki palvelijana ja herrana” Muistelmia työväen pankkitoiminnasta, 1960-luvulta STS-pankkiin

1996  –  “Ken sen koulun kävi”. Työväen sivistysoppilaitokset muistoissani

1996–1998  –  “Tiedon Lähteillä”. Työväenliikkeen pääopistojen vuosikurssilaismuistelmat (Yhteistyössä: Kiljavan-, Sirola-, Voionmaan opisto ja Työväen Akatemia)

1999  –  “Muutoksen porteilla” (juhlakeruu) 1960- ja 1970-lukujen yhteisöllisistä kokemuksista; Työpaikka ja mielipidemaailma

2000–2002  –  “Aatteen ammattilaiset”. Sos.-dem. toimittajamuistot

2001  –  “Me hyvinvoinnin ammattilaiset” Kunta-alan ammattiyhdistystoiminnan muistelmat (yhteisprojekti KTV:n kanssa)

2002  –  “Elämäni iltamat” (yhteistyössä: EKL:n kanssa)

2003  –  “Ympäristön kasvot” Miten oma lähiympäristöni on muuttunut elinaikanani

2005  –  Näkymättömästä näkyväksi. Muistitietokeruu lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten elämästä (yhteistyössä Seta ry ja Työväenmuseo Werstas)

2010–2011  –  “Unohtumaton loma” Loma työn vastapainona

2015  –  Aseistakieltäytyjät -keruu (yhteistyössä Aseistakieltäytyjäliiton kanssa), Feminismin muistot (yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa)

2016  –  Firabelityökeruu (yhteistyössä Pete Pesosen kanssa), Tehdasperinne (yhteistyössä Kuusankoski-seuran kanssa)

2017  –  E-liikkeen matkassa -muistitietokeruu, E-osuusliike 100-vuotta juhlakeruu