TUTKIJOILLE

AINEISTOMME

Työväen Arkisto ottaa vastaan ja säilyttää järjestöjen, yritysten ja henkilöiden toiminnasta syntyneitä paperisia asiakirjoja, sähköisiä asiakirjoja, äänitteitä, valokuvia ja videoita.

Arkistot edustavat työväenliikkeen järjestöjen lisäksi laajaa kirjoa suomalaista järjestöelämää sekä yksityishenkilöiden henkilöhistorioita.

Sosialidemokraattisten puolueiden ja niiden piiri- ja paikallisjärjestöjen aineistot edustavat poliittista työväenliikettä. Ammattiyhdistysliikkeen liitot ja paikallisjärjestöt puolestaan ovat ammatillista työväenliikettä. Muu työväenliike koostuu nuoriso- ja naisliikkeestä, työväen sivistys-, musiikki- ja näyttämötoiminnasta, pienviljelijöiden järjestöistä ja raittiusliikkeestä. Sosiaalialaa edustavat ensikodit ja vakuutuskassat. Muut järjestöt edustavat laajaa kirjoa suomalaisesta järjestöelämästä ammattikoululaisista seksuaalisiin vähemmistöihin.

Henkilöarkistoissa on niin valtakunnallisten johtajien kuin paikallisten vaikuttajien arkistoja. Elämäkerta-kokoelmassa on tietoja lukuisista työväenliikkeen henkilöistä.

Joistakin aiheista on kerätty kokoelmia. Tärkeimmät ovat vuosien 1905, 1917, ja 1918 kokoelmat. Vuoden 1918 kokoelmaan sisältyy väkivallanteoista kerätty ns. terroritilasto. Tilastoon on viittaukset kunnittain. Vappu-kokoelman ja nuottikokoelman lisäksi on muita pienempiä kokoelmia ja lehtileikekokoelmia eri aloilta.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ja useiden ammattiliittojen toimielinten pöytäkirjat on suurelta osin kopioitu pdf-tiedostoiksi. Sähköisen aineiston määrää lisätään resurssien mukaan.

Työväenliikkeen elokuville on tietokanta, jossa on tietoja tuhansista elokuvista. Kansan Elokuvan filmeistä on videokopiot, jotka on katsottavissa Työväen
Arkistossa. Tiedostomuotoon on siirretty laaja kokoelma VHS- ja U-matic-tekniikalla tehtyjä videoita.


TUTKIJAPALVELU

Kokoelmamme ovat sinua varten ja vapaasti tutkittavissa arkistomme tutkijasalissa.

Saat asiakirjoista valokopioita ja voit myös kuvata niitä. Muistitietoaineiston kopiointi ja kuvaaminen on luvanvaraista.

Digitoimamme ja mikrofilmaamamme aineistot toimitamme käyttöösi sellaisenaan. Saat myös aineiston kaukolainaksi haluaamaasi kirjastoon tai arkistoon, jossa pääset sitä vapaasti tutkimaan. Valokuvista toimitamme kopiot skannattuna. Henkilökunnaltamme saat yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet tutkijapalveluistamme.


HINNASTO

Tutustu palveluhinnastoomme täältä.

VIITTAUSOHJE – ARKISTOAINEISTO

Lähdeluettelo: (arkisto, arkistonmuodostaja, (käytetyt arkistoyksiköt))

Työväen Arkisto (TA), Helsinki
Forssan työväenyhdistys

tai

Työväen Arkisto (TA), Helsinki
Forssan työväenyhdistyksen arkisto
– Toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia 1929-1980 (D6)
– Saapuneita kirjeitä 1926-1947 (F7)

tai

Työväen Arkisto (TA), Helsinki
Forssan työväenyhdistys. D6: Toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia 1929-1980.


Viitteet – tapa 1: (yksittäisestä yleiseen: asiakirjan nimi ja päiväys, arkistoyksikön tunnus, (arkistonmuodostajan nimi), arkisto)

Forssan työväenyhdistyksen toimintakertomus 1929, D6, TA.

tai

Saapuneita kirjeitä 1929, F7, Forssan työväenyhdistys, TA.


Viitteet – tapa 2: (yleisestä yksittäiseen)

TA, D6, Forssan työväenyhdistyksen toimintakertomus 1929.

tai

TA, Forssan työväenyhdistys, F7, Saapuneita kirjeitä 1929.


VIITTAUSOHJE – MUISTITIETOAINEISTO

Lähdeviitteeksi: Työväen Muistitietotoimikunta, sidosnumero, keräelmän numero, Työväen Arkisto.

Lasse Dahlroosin “Merikarvialaisen merimiehen muistelmat” -muistitietokeräelmään merkitään TMT : 396 : 11991 : Työväen Arkisto (TA).