FRAMSIDANOM OSSTJÄNSTERLÄNKARTA KONTAKT
Työväen Arkisto
         
 

 

TJÄNSTER:

Työväen ArkistoMINNESKUNSKAP

Työväen ArkistoSAMLINGAR

Työväen ArkistoINSAMLINGAR AV
MINNESKUNSKAP

Työväen ArkistoHUR MAN MINNS OCH
LÄMNAR SIN BERÄTTELSE

Työväen ArkistoARKIV

Työväen ArkistoBILDER

Työväen ArkistoFORSKARSERVICE

Työväen ArkistoÖVERLÅTELSE AV MATERIAL

Työväen ArkistoARKIVKURS

Työväen ArkistoPRISER

Työväen ArkistoHÄNVISNINGAR

 

BERÄTTELSESAMLINGAR

Työväen Muistitietotoimikunta samling omfattar minnen, intervjuer och ljudinspelningar. Materialet med minnen är inbundet och annat skrivet material organiserat i bilagsmappar. Digitaliserade ljudinspelningar kan kunderna lyssna på i Arbetararkivet.

Ämnesområden som kan urskiljas i det mångsidiga materialet är brytningstider i Finlands historia från utvecklingen mot självständighet och krigsåren till depressionen under 1990-talet. Arbetslivet behandlar yrkesminnen inom industri- och servicesektorn, samt funktionärers minnen. Andra teman är till exempel hågkomster från partiarbetet, arbetarnas drama- och idrottsverksamhet, den kooperativa verksamheten, socialdemokratiska kvinno- och idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen samt vardag och miljö.

Samlingarna används i huvudsak av forskare, lokalhistoriker, författare, manusförfattare och släktforskare. Samlingarna erbjuder möjlighet att granska brytningsskeden, folklore och hur världsbilden har förändrats under tidigare årtionden. Berättelsematerialet har använts i sju antologier i serien Suomen työväen henkinen perinne.


 
 
 

VÅRA SAMARBETSPARTNER.

> Arjenhistoria
> Työväenliikkeen kirjasto
> Werstas

 

BESÖK OSS.

Vi finns till för dig. Närmare kontaktuppgifter hittar du här.
[ Kontaktuppgifter ]

 

GENVÄGAR.

Prislista
Hänvisningar

 

  Finland UK © 2012 Arbetararkivet | Sörnäs strandväg 25, 2 vån, 00500 Helsingfors | telefon: 09-7743 110 | info@tyark.fi