FRAMSIDANOM OSSTJÄNSTERLÄNKARTA KONTAKT
Työväen Arkisto
         
 

 

TJÄNSTER:

Työväen ArkistoMINNESKUNSKAP

Työväen ArkistoSAMLINGAR

Työväen ArkistoINSAMLINGAR AV
MINNESKUNSKAP

Työväen ArkistoHUR MAN MINNS OCH
LÄMNAR SIN BERÄTTELSE

Työväen ArkistoARKIV

Työväen ArkistoBILDER

Työväen ArkistoFORSKARSERVICE

Työväen ArkistoÖVERLÅTELSE AV MATERIAL

Työväen ArkistoARKIVKURS

Työväen ArkistoPRISER

Työväen ArkistoHÄNVISNINGAR

 

MINNESKUNSKAPENS KÄLLOR

Työväen Muistitietotoimikunta som fungerar i anslutning till vårt arkiv samlar och lagrar minneskunskap och berättelsematerial, och betjänar intervjuarna. Minnena och intervjuerna i samlingen ger möjlighet att utforska enskilda personers världsbild; hur arbetstagaren har upplevt arbetargemenskapen.

Työväen Muistitietotoimikunta är ett arkiv i anslutning till arbetararkivet som samlar minnen och berättelser. Kommittén grundades år 1960 som en traditionsgrupp underordnad Arbetarnas Bildningsförbund. Bland gruppens grundare fanns forskare, tjänstemän inom arbetarrörelsen, arbetsgivarnas representant, samt bankdirektör Mauno Koivisto. Målet var att samla material från 1918 års inbördeskrig och om arbetarnas traditioner och kultur som utbildnings- och arkivverket inte tagit emot.

Arkivets berättelsematerial är skrivet utgående från arbetarnas inre samhörighet, oftast politiskt aktiva människors memoarer och intervjuer. Samlingarna erbjuder en möjlighet att studera enskilda människors världsbild: vad de har upplevt och hurudan de finländska arbetarnas gemenskap har varit. Työväen Muistitietotoimikunta strävar efter att vara ett minnesdokumenteringsarkiv för berättelser om vanliga människors vardag samt maktutövning.

Samlingens kunskapskärna består av inbundna minnen från ca 10 000 insamlingar av minnen, som kompletteras av annat skrivet material i bilagsmappar. Den största enskilda ämnessamlingen fokuserar på minnen av den röda sidans förlust i inbördeskriget under åren 1917–1918. Det är en unik skildring av det öde den förlorande sidan i kriget fick. Minnesarkivets samlingar är tillgängliga för alla som vill använda dem i forskningssyfte.


 
 
 

VÅRA SAMARBETSPARTNER.

> Arjenhistoria
> Työväenliikkeen kirjasto
> Werstas

 

BESÖK OSS.

Vi finns till för dig. Närmare kontaktuppgifter hittar du här.
[ Kontaktuppgifter ]

 

GENVÄGAR.

Prislista
Hänvisningar

 

  Finland UK © 2012 Arbetararkivet | Sörnäs strandväg 25, 2 vån, 00500 Helsingfors | telefon: 09-7743 110 | info@tyark.fi