Forskarservice

Våra samlingar finns till för dig och du kan fritt studera dem i forskarsalen i vårt arkiv.

Du får fotokopior av dokumenten och kan också fotografera dem. Vår sakkunniga personal ger mer detaljerade anvisningar för fotografering. Det material som finns på mikrofilm eller är digitaliserat får du ta del av som det är. Du kan också fjärrlåna materialet till valfritt bibliotek eller arkiv, så du fritt kan studera det. Vi levererar skannade kopior av fotografier. Vår personal ger mer detaljerade uppgifter och anvisningar om vår forskarsservice.

Priserna på våra tjänster finns här.