Hur du Hänvisningar

Hänvisningen är uppbyggd på följande sätt: arkivets namn, signum, serie, mappnummer. T.ex hänvisning till Salos soc.dem arbetarförenings protokoll, mapp ett: Arbetararkivet 363 Salos Sos.dem. Ty C 1

Vi önskar att du anger Työväen Muistitietotoimikunta, bandnr, insamlingens nummer, Arbetararkivet som källa när du använder minneskunskapsmaterial.

Lasse Dahlroos ”Merikarvialaisen merimiehen muistelmat” –minnesinsamling märks TMT : 396 : 11991 : Arbetararkivet (TA).