Portaalissa on työväen- ja muuta kantaa ottavaa musiikkia historiasta nykypäivään ja aina tulevaisuuteen: tutkimustietoa, uutta ja vanhaa musiikkia, tallenteita… Sivuston avulla voit verkostoitua muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa ja löytää esimerkiksi esiintyjän tilaisuuteesi tai säveltäjän laulullesi.

Portaalissa on tietoa myös käynnissä olevasta kisällilaulukeräyksestä, jonka tarkoituksena on kerätä talteen vanhat työväenlaulut. Keräyksessä saatu materiaali tallennetaan Työväen Arkistoon.