Muistitietokeruut

Omien keruiden lisäksi toimikunnan kokoelmiin on luovutettu eri tutkimushankkeiden ja tutkijoiden keräämiä aineistoja ja yksittäisten kerääjien sekä kertojien luovutuksia, joita ei ole luetteloitu alle.

Työ tehty kourin jäntevin, yleiskeruu 1960­-1966

Lisälehti n:o 1, 1962
Lisälehti n:o 2, 1962, Kysymyssarja metsätyömiehiä varten
Lisälehti n:o 3, 1963, Kysymyssarja rakennustyöväelle
Lisälehti n:o 4 1963, Punakaarteja ja vuotta 1918 koskevia kysymyksiä

Mitä muistat vuosilta 1917­–1918, 1965

Täydennyskeruu punakaartilaismuistoista, 1968

Osuustoiminnan taipaleelta, 1965

Täydennyskeruu, 1975

Tasavallan ensimmäinen vuosikymmen, yleiskeruu 1967–

Elämää Helsingissä, Työväen muistitietotoimikunnan tiedustelu, 1967

Työläisurheilun taipaleelta – korkealle kansan kunto, 1968

Suomen työväestön vaiheet talteen II ­– Työelämä ja työväenliike, 1969–1975

Tasavallan toinen vuosikymmen, 1971–1977

Työväen sivistystyön taipaleelta, 1971–1975

Synkät vuodet, Sodan enteistä – Sodan aikaan – Sodan jälkeen, 1976–

Näyttämötyön vaiheilta, Työväen näyttämömuistojen keruukilpailu, 1977–

Vakuutusmuistot talteen (yhteistyössä Kansan ja Turvan kanssa), 1979–

(Mitä tiedät elämästä) Sodan jälkeen?, 1980–

Metsissä piilosilla – Metsäkaartilaismuistelmat, 1982

Sotavuosien vaiheilta 1939–1945, 1983

Elämäni kertomus talteen: Muutosten vuosikymmenet ­– muistot talteen, 1984

Sota-ajan kysymyksiä, 1984

Työ ja liike elämässäni sarja I, Kaskut, vitsit, jutut ja tarinat; sarja II, Elämäkerralliset muistelmat ja haastattelut, 1985

Yleislakon jälkeen, 1987

Vuoden 1918 muistitieto ja perinne, 1988

E-liikekeruu, 1989

Järjestö elämässäni, 1989–1990

Säännöstelytaloudesta kulutusyhteiskuntaan, 1990–1991

Sodanjälkeinen työväentalo elävänä ja hiljenevänä miljöönä, 1990

Työläisnuorison toiminta sodan jälkeen, 1992–1993

Työväen huvitoiminta, 1992–1993

Poliittinen ja epä­poliittinen sos.dem. nainen ­ – Sosialidemokraattiset naiset muistelemaan, 1992–1994

Muukalaisuus Suomessa – muistitietoja vierasmaalaisuudesta, 1994

Muistelmia Työväen pankkitoiminnasta 1960-luvulta STS-pankkiin, 1995

Siivousala muistoissani, 1995

Tiedon lähteillä – Muistitietokeruu työväenliikkeen opistot käyneille (yhteistyössä Kiljava-, Sirola- ja Voionmaan opistot sekä Työväen Akatemia), 1996–1998

Muutoksen porteilla – muistitietokilpailu 1960- ja 1970-lukujen yhteisöllisistä kokemuksista, juhlakeruu, 1998–1999

Aatteen ammattilaiset – Sos. dem. toimittajamuistot, 2000–2002

Me hyvinvoinnin tekijät, Kunta-alan ammattiyhdistystoiminnan muistelmat (yhteistyössä KTV:n kanssa), 2000–2001

Talvisodan syttymispäivä 1939 (Metallityöväen Helsingin eläkkeensaajien yhdistys MES:n järjestämä keruu), 2000

Elämäni iltamat – Muistitietokeruu iltamaperinteestä (yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa), 2002

Ympäristön kasvot – Miten oma lähiympäristöni on muuttunut elinaikanani (yhteistyössä Suomen Akatemian ympäristöhistorian tutkijaryhmän kanssa), 2003–2004

Näkymättömästä näkyväksi – Muistitietokeruu lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten elämästä (yhteistyössä Seta ry:n ja Työväenmuseo Werstaan kanssa), 2005

Muistelijarengas-keruu, 2005

Unohtumaton loma – Loma työn vastapainona, 2010–2011

Aseettomat kädet – Muistitietokeruu aseistakieltäytyjistä (yhteistyössä Aseistakieltäytyjäliiton ja Itämerikeskussäätiön kanssa), 2015

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton viimeiset päivät, 2015

Firabelityökeruu (yhteistyössä Pete Pesosen kanssa), 2016–2017

Nuorsosialidemokratia-keruu, 2016

Tehdasperinne (yhteistyössä Kuusankoski-seuran kanssa), 2016–

E-liikkeen matkassa -muistitietokeruu – E-osuusliike 100 vuotta -juhlakeruu (yhteistyössä Osuuskunta Tradekan kanssa), 2017

Muistovuosi 1918, 2017–2018

Teatterimuistot, TNL 100 vuotta – teatterinharrastajien muistot talteen (yhteistyössä Työväen Näyttämöiden Liiton kanssa), 2018

Asumisen muistot – muistitietokeruu EKL:n jäsenille (yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa), 2018

Työ ja perhe – Muistitietokeruu EKL:n jäsenille (yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa), 2018

Unohtumattomat hetket (yhteistyössä Tuula Juvosen kanssa), 2018