ARBETARARKIVET BETJÄNAR

Hos oss hittar du historiska arkiv från olika områden inom allt från fackföreningsrörelsen till kulturorganisationer. Vi erbjuder också omfattande samlingar av affischer, fotografier, videofilmer och ljudinspelningar. Vi finns i Sörnäs i Helsingfors. En del av vårt material hittar du också på vår webbplats. Vi hjälper dig gärna!

Arkiv

Utforska och bekanta dig med skatterna i vårt arkiv. Genom dem får du en genuin kontakt med forna tider och dåtidens människor. Arkiven representerar förutom organisationerna inom arbetarrörelsen också ett brett spektra av andra organisationers och finländska personers historia.

Minneskunskap

Genom våra samlingar kan man uppleva våra berättares samtid såsom de beskrivit den. Minneskunskap är erfarenheter och upplevelser. Minneskunskap frågar inte efter ålder. Våra samlingar med berättelser består av tusentals hågkomster och intervjuer från olika årtionden.

Prislista

Vi erbjuder dig bl.a. kopior och bilder av vårt material för eget bruk och du kan även fjärrlåna material? Bekanta dig med prislistan här.

Bilder

The photo collection includes photos of organisations, people and companies. The posters present elections, trade unions and cooperatives.