Våra arkivskatters

Arbetararkivet tar emot och bevarar pappershandlingar, elektroniska dokument, inspelningar, fotografier och videor från organisationer, företag och privatpersoner.

Arkiven representerar, förutom organisationer inom arbetarrörelsen, ett brett spektra från finländskt organisationsliv och privatpersoners personhistorier.

De socialdemokratiska partiernas och deras krets- och lokalorganisationers material representerar den politiska arbetskraftsrörelsen. Fackföreningsrörelsens förbund och lokalorganisationer är å sin sida fackmässiga arbetskraftsrörelser. Andra arbetarrörelser utgörs av ungdoms- och kvinnorörelsen, arbetarnas bildnings- musik- och scenverksamhet, småbrukarnas organisation och nykterhetsrörelsen. Den sociala sektorn representerar det första hemmet och försäkringskassorna. Andra organisationer representerar det finländska organisationslivets mångfald, från yrkesskolelever till sexuella minoriteter.

I personarkiven finns arkiv för såväl nationella ledare som för lokala påverkare. Biografisamlingen innehåller information oh ett flertal personer i arbetarrörelsen.

Samlingar has sammanställts över vissa ämnen. De viktigaste är samlingarna om åren 1905, 1917 och 1918. Samlingen om år 1918 innehåller insamlade uppgifter om våldshandlingar, s.k. terrorstatistik. Statistiken innehåller kommunvisa hänvisningar. Utöver Valborgssamlingen och notsamlingen finns det flera mindre samlingar och samlingar av tidningsurklipp från olika områden. Katalogerna finns här.

En stor del av Finlands Socialdemokratiska partis och flera fackförbunds protokoll finns kopierade som pdf-filer. Det elektroniska materialet utökas i mån av resurser.

För arbetarrörelsens filmer finns en databas som innehåller information om tusentals filmer. Det finns videokopior av Kansan Elokuva-filmer, som man kan titta på i Arbetararkivet. Ett stort urval videofilmer gjorda med VHS- och U-matic-teknik har konverterats till filer.