Fotografier och affischer i vårt arkiv

Fotosamlingen består av fotografier som fackföreningsrörelsen, arbetarföreningar, andelslag, arbetartidningar och privatpersoner skänkt. De äldsta bilderna är från sekelskiftet 1800-1900-talet.

Fotosamlingarna avbildar olika delområden av den socialdemokratiska arbetarrörelsen, som medborgar- och organisationsverksamhet, fackföreningsverksamhet, kvinno- ungdoms- och barnorganisationer, kultur- och bildningsverksamhet, konst- och musikhändelser och industriella produktionsprocesser. Fotosamlingen omfattar nästan en miljon bilder. En del av samlingen är digitaliserad.

Affischsamlingen består av affischer från Finlands Socialdemokratiska Parti, Finlands Arbetarsparbank, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto och fackföreningsrörelsen. I Affischsamlingen finns tiotusentals affischer.

Arbetararkivets bilder och affischer i digital form finns på webbportalen Arjenhistoria.fi. Tjänsten utgör en kanal mellan finskt arbetsliv, vetenskap, teknik och socialhistoriska samlingar. Största delen av materialet har inte tidigare varit tillgängligt på nätet.

Via tjänsten kan man beställa digitaliserade bilder från Arbetararkivet samt ge respons/korrigera information.