TOIMINTAKERTOMUS 2022

TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Suurin osa arkiston toimintamenoista katetaan valtionavustuksella.

Arkiston tilikauden 2022 tulos oli 15 783,85 euroa alijäämäinen. Negatiiviseen tulokseen vaikuttivat lähinnä talousarviossa liian alhaisiksi lasketut ruokailu-, työterveys- ja toimitilakulut sekä vuosilomapalkkavaraus, pienemmässä määrin budjetin lievä ylitys laitehankinnoissa. Valtionavustus tilivuonna oli 703 000,00 euroa.

Vuoden aikana arkisto sai ulkopuolista rahoitusta säilytysmaksuina ja järjestämiskorvauksina sekä muina toiminta-avustuksina Aliupseeriliitto ry:ltä, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ltä, Hartwall Arenalta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Kansan Sivistysrahastolta, Kuluttajaliitolta, Kustannus Oy Demokraatilta, Osuuskunta Tradekalta, Palkansaajasäätiöltä, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä, Paperiliitto ry:ltä, Posti- ja Logistiikka-alan Unioni PAU ry:ltä, Rautatiealan Unioni RAU ry:ltä, Seta ry:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä, Teollisuusliitto ry:ltä ja Urheiluopistosäätiöltä.

Arkiston eri hankkeisiin apurahoja myönsivät Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, Palkansaajasäätiö, Riihi säätiö ja Tradekan Säätiö.

VALMIUSSUUNNITTELU

Kulkureittejä kiinteistön väestönsuojiin ja pelastussuunnitelmien ajantasaisuutta tarkastettiin keväällä.

Venäjän hyökättyä keväällä Ukrainaan Euroopan turvallisuustilanne järkkyi. Myös Suomessa tulivat valmiussuunnitteluun liittyvät kysymykset pitkästä aikaa ajankohtaisiksi.

Yksityiset keskusarkistot alkoivat Kansallisarkiston johdolla käydä läpi valmiussuunnitelmien laatimista poikkeusolojen varalta. Keskusteluissa käytiin läpi arkistojen tietoturva-asioita ja väestönsuojatilojen ajantasaisuutta sekä tarvetta ja mahdollisuutta luokitella aineistot tärkeysluokkiin. Myös mahdollisuuksia siirtää aineistoa yhteiseen väistötilaan suojaan tarpeen niin vaatiessa käsiteltiin. Keskustelua oli lisäksi pelastussuunnitelmien tarkistamisesta ja jatkuvuussuunnitelmien laadinnasta. Kansallisarkiston johdolla otettiin käyttöön Signal-sovellus, jolla pystytään viestimään poikkeusoloissa.

Työväen Arkistossa käytiin kevään ja kesän aikana läpi kiinteistön pelastussuunnitelma, laadittiin vaaratilanteiden toimintaohje, arvioitiin aineistoja tärkeysluokitusnäkökulmasta ja selvitettiin vaihtoehtoja väistötiloiksi yhdessä muiden yksityisten keskusarkistojen kanssa. Arkistonjohtaja Petri Tanskanen kävi loppusyksystä yhdessä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston johtajan kanssa tutustumassa Hämeenlinnassa tarjolla olevaan väistötilaan.

TILAT

Työväen Arkisto Sörnäisten rantatieltä nähtynä.

Työväen Arkisto on vuoden 2010 alusta lähtien toiminut Sörnäisten rantatie 25:ssä sijaitsevassa kiinteistössä Helsingissä. Arkiston tilojen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Arkiston toimisto- ja tutkijatilat ovat kiinteistön toisessa kerroksessa, arkistomakasiinit sijaitsevat kiinteistön toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Toimisto- ja tutkijatiloja on 580 neliömetriä, arkistomakasiinitiloja 1 211 neliömetriä. Säilytyskapasiteettia on yhteensä 13 821 hyllymetriä, mistä vapaana on 2 108 hyllymetriä.

TILAT
2020–2022

Näet taulukon täysikokoisena klikkaamalla sitä