TOIMINTAKERTOMUS 2022

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijöitä Google Meet -palvelun välityksellä järjestetyssä toimistokokouksessa.

Työväen Arkistossa työskenteli 11 valtionavustuksella palkattua henkilöä toistaiseksi voimassa olevin työsopimuksin. Arkisto sai lisätyövoimaa määräaikaisista projekti- ja kesätyöntekijöistä, joiden työpanos oli mahdollinen arkistoaineistojen luovuttajien taloudellisen tuen avulla.

Kaikkiaan arkistossa työskenteli kertomusvuonna vakituisen henkilökunnan rinnalla eri aikoina yhteensä 6 määräaikaista työntekijää ja kaksi TET-harjoittelijaa.


Valtionavustuksella palkatut työntekijät:

Hanna Jäntti, FM, tutkija (osuustoiminta-aineistot, juliste- ja piirustuskokoelmat)

Jani Kaunismäki, tutkimussihteeri (valokuva-, juliste- ja piirustuskokoelmat, it-tuki)

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (SDP ja sen alaiset organisaatiot, ammattiyhdistysaineistot)

Petri Marjeta, FM, tutkija (SAK ja ammattiyhdistysaineistot, asiakaspalveluvastaava, it-tuki)

Iris Olavinen, VTM, tutkija (henkilöarkistot)

Pete Pesonen, FM, erikoistutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), osittaisella tutkimusvapaalla 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9. (työaika 5 pv/kk)

Anna Piispanen, FM, va. tutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), Minna Sannikan sijainen 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.

Kirsti Saarikoski, arkistomestari/siistijä (tutkijasalipalvelu, aineiston ja tilojen huolto)

Minna Sannikka, FM, tutkija (kansalaisjärjestöjen aineistot, muistitieto- ja perinneaineistot), Pete Pesosen sijainen 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.

Petri Tanskanen, FM, arkistonjohtaja

Timo Tigerstedt, tutkimussihteeri (muistitieto- ja perinneaineistot, it-tuki)

Heta Tolvanen, FM, tutkija (TSL, muut sivistys- ja kulttuuriaineistot)


Ulkopuolisella rahoituksella palkatut määräaikaiset työntekijät:

Matti Hannikainen, VTT, va. erikoistutkija (SDP:n historiankirjoitushanke) 1.1.–31.12.

Sara Itkonen, FM, va. tutkija (SAK:n valokuvat) 14.2.–31.12. (työaika 4 pv/kk)

Anton Kaukiainen, va. tutkimussihteeri (ammattiyhdistysaineistot (JHL ja PAM), Raideammattilaisten ja SAK:n valokuvat) 1.1.–31.12.

Anna Piispanen, FM, va. tutkija (juliste- ja piirustuskokoelmat) 1.3.–31.3. ja 1.10.– 31.12.

Roosa Svensson, yo, kesätyöntekijä (litterointi) 16.6.–15.7.

Aura Tanskanen, koululainen, kesätyöntekijä (litterointi) 1.6.–30.6.


TET-harjoittelijat:

Theo Lastuvka 25.4.–29.4.

Oskar Zsembery 12.5.–25.5.

TYÖNTEKIJÄT
2020–2022

Näet taulukon täysikokoisena klikkaamalla sitä