TOIMINTAKERTOMUS 2022

TYÖVÄEN ARKISTON STRATEGIA 2022–2026 

Sanna Viljakainen ohjasi arkiston uuden strategian laatimiseksi järjestettyä työpajaa.

Työväen Arkiston strategian päivittämisestä sovittiin syksyllä 2021. Päivitystyön fasilitaattoriksi pyydettiin Kuljetusliitot ry:n toiminnanjohtajaa Sanna Viljakaista, jolla oli vastaavien hankkeiden vetämisestä vankka kokemus. Joulukuussa tehtiin hänen johdollaan fasilitointisuunnitelma, jossa sovittiin päivitystyön toimintatavoista, työkaluista ja aikataulusta.

Varsinainen strategian päivitystyö aloitettiin tammikuussa 2022 evästyskokouksella, jossa käytiin läpi
edellisen strategian toteutuneita ja toteutumattomia asioita. Helmikuun aikana kerättiin webropol-kyselyllä arkiston henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Maaliskuun aikana käytiin läpi ja työstettiin edellisen kokouksen ja webropol-kyselyn tuloksia sekä päätettiin laatia toinen, suppeampi kysely. Arkiston henkilökunta ja Työväen Arkiston Säätiön hallitus kokoontuivat huhtikuun alussa JHL-opiston tiloissa yhteiseen työpajaan, jossa työstettiin aikaisempien kokousten saldoa ja toisen webropol-kyselyn tuloksia. Työpajan kommenttien, palautteen ja muutosehdotusten perusteella strategiatekstiä työstettiin ja hiottiin huhti–toukokuun aikana kohti lopullista muotoa.

Työväen Arkiston Säätiön hallitus piti kesäkuun alussa vielä strategian päätöspalaverin, jossa tehtiin viimeiset tarkistukset ja täsmennykset päivitettyyn asiakirjaan. Hallitus hyväksyi ja vahvisti valmiin strategian erillisessä kokouksessaan kesäkuun 16. päivä.