Minneskunskapens årtionden

Ett brinnande behov av att samla berättelser om den i inbördeskriget förlorande partens öde bidrog till grundandet av Työväen Muistitietotoimikunta Arbetarnas minnesarkiv år 1960.

Under årtiondena har kommittén förverkligat olika insamlingar av minnen. Av 2000-talets insamlingar kan man nämna “Ympäristön kasvot” (Milljöns ansikten) som behandlade livsmiljö och förhållande till naturen, “Elämäni iltamat” (Mitt livs soaréer) som fokuserade på soarétraditionen och “Unohtumaton loma” (En oförglömlig semester) där semesterupplevelser samlades in.

Insamlingar av minnen fr.o.m. 1960:

1960-1964 Skeden i Finlands arbetande befolknings liv i Helsingfors 1880-1918
“Työ tehty kourin jäntevin”

1965-1966 Olika skeden hos Finlands arbetande befolkning 1880-1918 och
särskilt 1905-1907 Minnen från kooperationsverksamhet

1967-1968 Olika skeden hos Finlands arbetande befolkning 1880-1918 och
perioden 1905-1907

1969 “Tasavallan ensimmäinen vuosikymmen”
(Republikens andra årtionde)
1919-1929 och 1905-1918

1970 “Tasavallan toinen vuosikymmen” (Republikens andra årtionde)
1929-1939 och perioden 1880-1929

1971-1972 Tidsperioderna 1919-1929, 1929-1939
Minnen från arbetarnas bildningsrörelse

1973 Tidsperioderna 1919-1929, 1929-1939 samt 1940-talet och mellankrigstiden

1974-1975 Tidsperioderna 1919-1929, 1929-1939, mellankrigstiden,
1940-talet 1930- talets första år: en konfliktfylld tid

1976 De dystra år 1939-1945 samt tidsperioderna 1919-1929, 1929-1939

1977-1978 De dystra åren 1939-1945 samt tidsperioderna 1919-1929, 1929-1939
Minnen från scenen

1979-1980 Efter kriget 1944- samt tidsperioderna 1929-1939, 1939-1945
Minnen av försäkringarna

1981 Efter kriget 1944- samt tidsperioderna 1929-1939, 1939-1945
Biografiska minnen

1982 Efter kriget 1944- samt tidsperioderna 1929-1939, 1939-1945
Minnen från Sveaborgs fångläger, skogsgardistminnen, Arbetarbarns lekar.
Folkets hus-kulturen

1983 Efter kriget 1944- tidsperioderna 1939-1945

1984 Mitt livs historia samt efter kriget 1944-

1985 “Työ ja liike elämässäni” (Arbetet och rörelsen i mitt liv)
Sarja I: Kaskut, vitsit, jutut ja tarinat (Serie I: Anekdoter, vitser, historier och berättelser)
Sarja II: Elämänkerralliset muistelmat ja haastattelut (Serie II biografier och intervjuer)

1986 Mitt livs historia: “Muutosten vuosikymmenet – muistot talteen” (Förändringarnas årtionden- sparade minnen)

1987 “Yleislakosta hajaannukseen” (Från generalstrejk till splittring)

1988 1918 års minnen och traditioner

1989 Organisationen i mitt liv
Elanto – den kooperativa rörelsen

1990-1991 “Säännöstelytaloudesta kulutusyhteiskuntaan”
(1990-1991 Från ransoneringsekonomi till konsumtionssamhälle)

1992-1993 Arbetarungdomens verksamhet efter kriget
Arbetarnas nöjesverksamhet, kvinnliga socialdemokrater minns

1994-1995 Främlingskap i Finland- utlänningars minnen

1995 “Pankki palvelijana ja herrana”
Minnen från arbetarnas bankverksamhet
Från 1960-talet till STS-banken

1996 “Ken sen koulun kävi”. (Vem gick i den skolan)
med arbetarnas bildningsläroverk i mitt minne

1996-1998 “Tiedon Lähteillä”. (Vid kunskapens källor) Minnen från årskurserna vid Arbetarrörelsens huvudläroverk
(I samarbete med: Kiljavan-, Sirola-, Voionmaan opisto och Työväen Akatemia)

1999 “Muutoksen porteilla” (Vid förändringarnas portar) (festinsamling)
1960- och 1970-talets samhälleliga upplevelser; Arbetsplatsen och åsiktsvärlden.

2000-2002 “Aatteen ammattilaiset” Socialdemokratiska journalistminnen

2001 “Me hyvinvoinnin ammattilaiset”. (Vi som är proffs på välfärd)
Minnen från den kommunala sektorns fackföreningsverksamhet (samarbetsprojekt med KTV)

2002 “Elämäni iltamat”(I samarbete med: EKL)

2003 “Ympäristön kasvot”
Hur har min egen närmiljö förändrats under min livstid

2010-2011 “Unohtumaton loma”
Semester som motvikt till arbetet