TYÖVÄEN ARKISTO

Suomen vanhin kansanliikearkisto

Työväen Arkisto on vuonna 1909 perustettu sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja palkansaajaliikkeen keskusarkisto, jonka tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien oman toimialansa yksityisten asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää niiden tutkimusta ja kehittää edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä käytäntöjään.

Työväen Arkiston toimintaa määrittävät ja ohjaavat Työväen Arkiston Säätiön säännöt, säätiölaki (487/2015) ja laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006). Lisäksi valtionavun saamisen edellytyksenä on, että arkistossa noudatetaan valtionapulakia (688/2001).

Lisätietoa

Käyttösäännöt
[ PDF ]

Arkiston historiasta
[ PDF ]

Strategia
[ PDF ]

Hankintapolitiikka
[ PDF ]

Työväen Arkiston Säätiön säännöt
PDF ]

Toimintakertomus
[ PDF ]

Tietosuoja
PDF ]

Saavutettavuusseloste
PDF ]