SUOMEN VANHIN KANSANLIIKEARKISTO

Työväen Arkisto on vuonna 1909 perustettu sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja SAK:laisen palkansaajaliikkeen keskusarkisto, jonka tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien oman toimialansa yksityisten asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys sekä edistää niiden tutkimusta.

Työväen Arkiston historia
[ PDF ]

Työväen Arkiston käyttösäännöt
[ PDF ]

Työväen muistitietotoimikunnan käyttösäännöt
[ PDF ]

Strategia
[ PDF ]

Työväen Arkiston Säätiön säännöt
PDF ]

Hankintapolitiikka
[ PDF ]

Toimintakertomus
[ WWW ]

Tietosuoja
PDF ]

Saavutettavuusseloste
PDF ]