MUISTITIEDON LÄHTEILLÄ

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA

Työväen Arkiston yhteydessä toimiva Työväen muistitietotoimikunta kerää ja tallentaa muisti- ja kertomatietoa sekä tarjoaa sitä tutkimuksen käyttöön. Toimikunnan kokoelman muistelmat ja haastattelut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yksittäisen ihmisen maailmankuvaa: miten yksilöt ovat kokeneet työväen yhteisöllisyyden. Työväen muistitietotoimikunta on tavallisen ihmisen arjen sekä vallankäytön kertomatietoa kokoava muistitietoarkisto.

Toimikunta perustettiin vuonna 1960 Työväen Sivistysliiton aloitteesta. Perustajina oli tutkijoita, työväen toimihenkilöitä, työnantajien edustajia sekä pankinjohtaja Mauno Koivisto. Toimikunnan alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä muistoja työväenliikkeen alkuajoilta sekä opetus- ja arkistolaitosten torjumaa tietoa vuoden 1918 sisällissodasta työväenliikkeen toimijoiden näkökulmasta.

Vuosien saatossa toimikunnan tavoitteet ovat laajentuneet yhteiskunnan sosiaalihistoriaa ja vapautumiskehitystä kuvaavien haastatteluiden ja muistelmien tallentamiseen tutkimuksen käyttöön. Kertoma-aineistosta on toimitettu useita antologioita Suomen työväen henkinen perinne -sarjassa.


KOKOELMIEN KÄYTTÖ

Muistitietotoimikunnan kokoelmat ovat tutkimuskäyttöä varten kaikille avoimet. Aineiston tutkijalta edellytetään tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista. Muistelmien sensitiivisyyden ja tekijänoikeuksien vuoksi aineiston kuvaaminen on luvanvaraista.

KOKOELMA

Toimikunnan kertoma-aineisto on työväen sisäisen yhteenkuuluvuuden lähtökohdasta kirjoitettua, useimmiten poliittisesti aktiivisten ihmisten elämäkertamuistelmia ja haastatteluita. Kokoelma tarjoaa mahdollisuuden tarkastella lähemmin yksittäisten henkilöiden maailmankuvaa, sitä mitä he ovat kokeneet ja mitä suomalainen työväen yhteisöllisyys on ollut.

Toimikunnan kokoelma sisältää muistelmia, haastattelutekstejä ja -äänitteitä. Kokoelman tiedollisen ytimen muodostaa sidoksiksi järjestetyt n. 10 000 muistitietokeräelmää, joita täydentää liitekansioiksi järjestetty muu kirjallinen aineisto. Osa haastatteluäänitteistä on digitoitu ja kuunneltavissa Työväen Arkistossa.

Suurin yksittäinen aihekokoelma on kansalaissodan hävinneen punaisen puolen vuosien 19171918 muistot. Se on ainutlaatuinen kuvaus sodan hävinneen osapuolen kohtalosta. Monipuolisesta aineistosta muita sisällöllisesti erottuvia aihepiirejä ovat Suomen historian murrosajat itsenäistymisestä ja sotavuosista 1990-luvun lamavuosiin, työelämää käsittelevät ammattimuistelmat teollisuudesta ja palvelualoilta sekä toimitsijamuistelmat.

Muita teemoja ovat esimerkiksi puoluetoiminta, työväen näyttämö- ja urheilutoiminta, osuustoiminta, sosiaalidemokraattinen naisliike, ammattiyhdistysliike, arki, ympäristö, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä aseistakieltäytyminen. Toimikunnan kokoelmissa on Suomen ensimmäinen muistitietokeruu, jonka kohderyhmänä oli LGBTQ-yhteisö.