Tutkijoille

Tutki ja tutustu arkistoaineistoihimme. Arkistot edustavat työväenliikkeen järjestöjen lisäksi laajaa kirjoa suomalaista järjestöelämää sekä yksityishenkilöiden henkilöhistorioita.

Luovuttajat ja yhteistyötahot

Otamme mielellämme vastaan työväenliikkeeseen liittyvää aineistoa. Järjestämme arkistoaiheista opastusta ja koulutusta eri tahoille.

Muistitieto

Kokoelmamme tarjoavat mahdollisuuden sukeltaa aikalaisuuteen siten kuin kertojamme ovat sen kirjanneet. Muistitieto on kokemustietoa ja elettyä aikaa. Muistitieto ei kysy ikää. Kertomakokoelmamme koostuvat tuhansista muistelmista ja haastatteluista eri vuosikymmeniltä.

Valokuvat ja julisteet

Valokuvakokoelmassa on järjestöjen, henkilöiden ja yritysten kuvia. Julisteissa edustettuina ovat vaalit, ammattiyhdistysliike ja osuusliike.