Tutkijoille

Tutki ja tutustu arkistoaineistoihimme. Arkistot edustavat työväenliikkeen järjestöjen lisäksi laajaa kirjoa suomalaista järjestöelämää sekä yksityishenkilöiden henkilöhistorioita.

Aineiston luovuttajille ja yhteistyötahoille

Otamme mielellämme vastaan uutta yhteiskunnallista, erityisesti työväenliikkeeseen liittyvää aineistoa. Opastamme ja tarvittaessa järjestämme myös koulutusta arkistojen käyttäjille, luovuttajille ja ylläpitäjille.

Muistitieto

Kokoelmamme tarjoavat mahdollisuuden sukeltaa aikalaisuuteen siten kuin kertojamme ovat sen kirjanneet. Muistitieto on kokemustietoa ja elettyä aikaa. Muistitieto ei kysy ikää. Kertomakokoelmamme koostuvat tuhansista muistelmista ja haastatteluista eri vuosikymmeniltä.

Valokuvat ja julisteet

Valokuvakokoelmassa on järjestöjen, henkilöiden ja yritysten kuvia. Julisteissa edustettuina ovat vaalit, ammattiyhdistysliike ja osuusliike.