MUISTELMAN TAI HAASTATTELUN LUOVUTTAMINEN

Kuka tahansa voi luovuttaa muistitietoa Työväen muistitietotoimikunnalle. Luovutettava aineisto voi olla esimerkiksi omaelämäkerrallinen muistelma, haastatteluäänite tai -litteraatti. Luovutettu aineisto tallennetaan tutkimuskäyttöön Työväen Arkistoon osaksi muistitietotoimikunnan kokoelmia.

Keruuintresseihimme kuuluvia teemoja ovat mm. työväenliike ja työväenperinne, ammattiyhdistysliike, työelämä ja sen muutokset, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, järjestötoiminta, aktivismi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä edellä mainittujen puitteissa toimineet henkilöt ja järjestetyt tapahtumat.


MITEN MUISTELLA?

Kun olet päättänyt mistä aiheesta kerrot, kirjoita omana itsenäsi ja vapaamuotoisesti. Muistella voit jotakin yksittäistä, mieleen painunutta tapahtumaa, tai kirjoittaa laajemman omaelämäkerrallisen muistelman. Oman taustan ja henkilöhistorian avaaminen parantaa muistelman käytettävyyttä. Voit tallentaa muistelmasi myös äänitiedostona. Otamme vastaan myös haastatteluaineistoa.

Jos olet suunnittelemassa muistitietohaastatteluiden tekemistä, kannattaa tutustua ensin tutustua Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran julkaisemaan muistitietohaastattelun tekemisen oppaaseen. (Anne Heimo, Tuula Juvonen ja Heidi Kurvinen: Opas muistitietohaastattelun tekemiseen, THPTS, Helsinki 2021.)

Jos olet suunnittelemassa laajempaa keruuprojektia, jossa syntyneet haastattelut haluaisit luovuttaa meille, olethan meihin yhteydessä ennen keruun aloittamista.

AINEISTON LUOVUTTAMINEN

Yksittäisiä muistelmia voi lähettää joko kirjepostina tai sähköpostitse tekstitiedostona rtf- tai word-muodossa. Äänitteitä otamme vastaan analogisten tallenteiden lisäksi sähköisenä (mp3- tai WAV-muodossa). Mikäli kirjoitat tai tulostat paperille, jätäthän muutaman sentin tilaa paperin vasempaan reunaan, jotta aineiston sitominen on mahdollista.

Muistelma-aineiston mukana on suositeltavaa toimittaa joitakin taustatietoja sekä muistitiedon kerääjästä että kertojasta (mm. syntymäpaikka ja -aika). Liitäthän mukaan myös yhteystietosi, jotta voimme toimittaa sinulle luovutussopimuksen allekirjoitettavaksi.

Omaelämäkerrallisia käsikirjoituksia, ääninauhoja, valokuvia tai muuten runsaampaa luovutusta tehtäessä otathan meihin etukäteen yhteyttä onnistuneen luovutuksen varmistamiseksi.

Varmistathan myös, että sinulla on oikeus luovuttaa aineisto.

Voit toimittaa aineiston joko
– sähköpostitse: tmt@tyark.fi
– tai kirjepostilla: Työväen muistitietotoimikunta, Sörnäisten rantatie 25 A, 00500 Helsinki.

Työväen muistitietotoimikunta ei lähtökohtaisesti nouda aineistoluovutuksia.


LUOVUTUSSOPIMUS

Aineiston luovutuksen yhteydessä tehdään virallinen luovutussopimus, jolla aineiston omistusoikeus siirtyy arkistolle ja jolla sovitaan aineiston käyttöoikeuksista.

Luovutussopimukseen voit tutustua tästä. Voit toimittaa valmiiksi täyttämäsi ja allekirjoittamasi lomakkeen meille, tai vaihtoehtoisesti lähetämme lomakkeen sinulle täytettäväksi vastaanotettuamme luovutuksesi.

Huomioithan, että haastatteluiden kohdalla sekä haastattelija että haastateltava täyttävät oman luovutussopimuksen.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Erikoistutkija Pete Pesonen
puh. 040 455 3198
pete.pesonen@tyark.fi