ARBETARARKIVET

Vi är Finlands äldsta folkrörelsearkiv

Vi tar emot, förvarar och ger dig tillgång till det omfattande materialet i vårt arkiv.

I arkivet finns historiska arkiv från olika områden: politiska organisationer, fackföreningsrörelsen och det finländska föreningslivets hela spektra från konsumentrörelser till organisationer inom den sociala sektorn och kultursektorn finns representerade. Privatpersoner har överlåtit egna arkiv till Arbetararkivet. Minneskunskapssamlingar består av personers berättelser om sina liv och hur de har upplevt det. Arbetararkivet har stora samlingar med affischer, fotografier, videor och ljudinspelningar.