Muistitiedon lähteillä

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA

Työväen Arkiston yhteydessä toimiva Työväen Muistitietotoimikunta kerää ja tallentaa muisti- ja kertomatietoa, sekä palvelee tutkijoita. Kokoelman muistelmat ja haastattelut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yksittäisen ihmisen maailmankuvaa; miten yksilöt ovat kokeneet työväen yhteisöllisyyden.

Toimikunta perustettiin vuonna 1960 Työväen Sivistysliiton aloitteesta. Perustajina oli tutkijoita, työväen toimihenkilöitä, työnantajien edustaja sekä pankinjohtaja Mauno Koivisto. Toimikunnan alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä työväenliikkeen veteraanien muistot liikkeen alkuajoilta. Tavoitteena oli myös kerätä virallisen opetus- ja arkistolaitoksen torjumaa tietoa vuoden 1918 sisällissodasta.

Vuosien saatossa toimikunnan tavoitteet ovat laajentuneet yhteiskunnan sosiaalihistoriaa ja vapautumiskehitystä kuvaavien haastatteluiden ja muistelmien tallentamiseen tutkimuksen käyttöön. Kertoma-aineistosta on toimitettu seitsemän antologiaa Suomen työväen henkinen perinne -sarjassa.


KOKOELMIEN KÄYTTÖ

Muistitietotoimikunnan kokoelmat ovat tutkimuskäyttöä varten kaikille avoimet. Aineiston tutkijalta edellytetään tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista. Muistelmien sensitiivisyyden ja tekijänoikeudellisten seikkojen vuoksi aineiston kuvaaminen ja kopioiminen on luvanvaraista.

KOKOELMAT

Toimikunnan kertoma-aineisto on työväen sisäisen yhteenkuuluvuuden lähtökohdasta kirjoitettua, useimmiten poliittisesti aktiivisten ihmisten elämäkertamuistelmia ja haastatteluita. Kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella lähemmin yksittäisten henkilöiden maailmankuvaa; mitä he ovat kokeneet ja mitä suomalainen työväen yhteisöllisyys on ollut. Työväen Muistitietotoimikunta pyrkii olemaan ns. tavallisen ihmisen arjen sekä vallankäytön kertomatietoa kokoava muistitietoarkisto.

Toimikunnan kokoelma sisältää muistelmia, haastatteluita ja äänitteitä. Kokoelman tiedollisen ytimen muodostaa muistitietosidoksiksi järjestetyt n. 10.000 muistitietokeräelmää, joita täydentää liitekansioiksi järjestetty muu kirjallinen aineisto. Digitoidut äänitteet ovat asiakkaiden kuunneltavissa Työväen Arkistossa.

Suurin yksittäinen aihekokoelma on kansalaissodan hävinneen punaisen puolen vuosien 1917-1918 muistot. Se on ainutlaatuinen kuvaus sodan hävinneen osapuolen kohtalosta. Monipuolisesta aineistosta muita sisällöllisesti erottuvia aihepiirejä ovat Suomen historian murrosajat itsenäistymisestä ja sotavuosista 1990-luvun lamavuosiin. Työelämää käsittelevät ammattimuistelmat teollisuuden- ja palvelualoilta, sekä toimitsijamuistelmat. Muita teemoja ovat esimerkiksi puoluemuistelmat, työväen näyttämö- ja urheilutoiminta, osuustoiminta, sosialidemokraattinen nais- ja urheiluliike, ay-liike sekä arki ja ympäristö. Toimikunnan kokoelmissa on Suomen ensimmäinen muistitietokeruu, jonka kohderyhmänä oli LGBTQ-yhteisö.