Mitä sinulle on tapahtunut?

Kuka tahansa voi luovuttaa meille muistitietoa. Luovutettava aineisto voi olla esimerkiksi omaelämäkerrallista muistelua tai haastattelu. Uusi aineisto järjestetään osaksi muistitietokokoelmia ja se on Työväen Arkistossa tutkijakäytössä.

Miten muistella?

Kun olet päättänyt mistä aiheesta kerrot, kirjoita omana itsenäsi ja vapaamuotoisesti. On tärkeää, että kirjoitat ylös mahdollisimman tarkkaan omakohtaisesti kokemasi, näkemäsi ja kuulemasi. Muistella voit jotain yksittäistä mieleenpainunutta tapahtumaa tai voit myös kirjoittaa laajemman omaelämäkerrallisen muistelman. Kerro meille tapahtumista niinkuin Sinä ne muistat ja aikanaan koit.

Miten luovuttaa muistitietoa?

Yksittäisiä muistelmia voi lähettää sähköpostitse tekstitiedostona tai perinteisesti kirjepostina. Yhteystiedot on hyvä laittaa lähetyksen yhteyteen, jotta voimme kuitata lähettäjälle aineiston vastaanotetuksi. Omaelämäkerrallisia käsikirjoituksia, valokuvia, ääninauhoja tai muuten runsaampaa luovutusta tehtäessä kannattaa ottaa yhteyttä muistitiedon virkailijaan onnistuneen luovutuksen varmistamiseksi. Tarvittaessa tehdään luovutuskirja, joka selventää luovutetun aineiston käyttöoikeuksia. Muistelma-aineiston mukana on suositeltavaa toimittaa joitakin taustatietoja sekä muistitiedon kerääjästä, että kertojasta. Työväen Muistitietotoimikunta ei lähtökohtaisesti nouda aineistoluovutuksia.

Muistitiedon virkailija Pete Pesonen, puh. 09 – 7743 1170, sähköposti pete.pesonen(at)tyark.fi