Överlåtelse av material

Vi tar gärna emot nytt material med anknytning till samhället och i synnerhet material som anknyter till arbetarrörelsen. Materialet kan bestå av organisationers eller privatpersoners papper, fotografier, affischer, föremål eller elektroniskt material.

Mindre materialmängder kan lätt föras till vårt kontor under öppettiderna. Det är bra att avtala separat om större överlåtelser och hur de ska ordnas. Vi handleder gärna i frågor som berör överlåtelser såsom hur man förpackar och transporterar materialet säkert. Observera att allt material måste levereras ända fram till dörren. Identiska överlåtelsebrev görs upp för arkivet och överlåtaren. Vi på arbetararkivet organiserar och katalogiserar materialet. Föremålen för vi till arbetarmuseet Wersta i Tammerfors.

Kom ihåg att den bästa arkivarien är den som har varit med och skapat arkivet. Du kan göra mycket för ditt arkiv genom att organisera det och gallra bort onödiga dokument redan innan du överlåter det till oss. Noggrannare anvisningar hittar du i vår arkivguide. Kontakta oss i god tid före överlåtelsen. Då kan vi komma överrens om hur vi ska gå till väga.